Desde el programa SEMICE, de seguiment de petits mamífers, i de la mà de Fermí Sort, i voluntaris de l’Estany el dia 24 de novembre, es realitzarà un taller per conèixer i identificar els diversos mamífers de mida que habiten a l’Estany.


Es col·locaran el dia abans diverses trampes, que ens permetran trobar i conèixer les diferències entre ratolí de bosc, ratolí mediterrani, musaranya nana, musaranya comuna, rata d’aigua, etc.

Objectiu: aproximar-se al coneixement d’aquest grup faunístic que es considera indicador de la qualitat del medi i en general és força desconeguda la seva diversitat específica.

Col·labora: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.