images 0

images 0

Egrell és una institució sense ànim de lucre formada per un col.lectiu de lleidatans enamorats del nostre país i sensibilitzats per l´estat de conservació de la Natura d´aquestes contrades.
 “El siso es  un ocell de la mida d’una gallina que a Catalunya habita unicament als secans de la Plana de Lleida, d’on n’es un dels animals mes tipics. El siso es l’emblema d’EGRELL ja que per nosaltres representa l’ecosistema mes amenaizat de Catalunya i genui de les comarques de Lleida: els secans i les estepes.”

Els depredadors de nius de l’estany d’Ivars i Vila-sana
faunaestanyivarsivilasana.blogspot.com
Seguiment de la fauna de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Informe febrer 2024faunaestanyivarsivilasana.blogspot
 

Els secans

Lleidatans Els erms i els conreus de secà de les terres de Lleida -les estepes- són un dels hàbitats més singulars de Catalunya, i segurament el més desconegut. Malgrat les dures condicions del clima hi viuen espècies vegetals i animals molt escasses a Europa i que no es troben enlloc més del país.

Es per això

que EGRELL, conjuntament amb la Fundació Natura i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, ha iniciat diversos projectes per protegir aquests medis, en els quals viuen bona part de les espècies en major perill d’extinció de tot Catalunya, entre les que trobariem l’alosa becuda Cherosphilus duponti, la trenca Lanius minor, la xurra Pterocles orientalis, la ganga Pterocles alchata o la terrerola vulgar Calandrella brachydactyla