Egrell és una institució sense ànim de lucre formada per un col.lectiu de lleidatans enamorats del nostre país i sensibilitzats per l´estat de conservació de la Natura d´aquestes contrades.

 

S´hi troben.
Biolegs, enginyers forestals, agronoms, entomoleg, advocats, ornitolegs, naturalistes i pagesos, estudiosos tots ells de la Natura

Fa un temps van decidir posar en comu els seus coneixements, fruit d´anys de dedicacio, per treballar conjuntament en la millora de la Natura en l´ambit de les comarques de Ponent.

EGRELL expressa la seva opinio, basada en argumentacions tecniques i objectives, respecte a tot tipus de temes mediambientals, de gestio d´ecosistemes o actuacions que afectin a espiecies animals o vegetals amenaçades, minjançant la redacció d´informes tecnics adreçats a l´Administració, Fundacions, particulars o altres institucions dedicades.