Cens del Mila Reial 2020

El dia 4 de gener es va realitzar el 7è cens simultani de dormidors de milà reial a Catalunya. Aquest cens, coordinat des de la secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori a Lleida i EGRELL i hi col·laboren nombrosos voluntaris. Aquest any concretament han estat 33 participants. Dels 12 dormidors, 11 es van censar el 4 de gener de forma simultània i un, Figols de Tremp, el dia 5 per problemes de visibilitat per la boira el dia 4.